Utbildning

Vi arbetar med företag, skolor och organisationer som vill utveckla sina medarbetare och ledare. Utbildningarna är designade att vara stimulerande och krävande på ett intellektuellt och mentalt plan.

Företag och organisationer

Att kombinera outdoor-aktiviteter med reflektion är ett kraftfullt verktyg för att utveckla grupper och individer. Vårt arbetssätt bygger på forskning som visar att man uppnår flera positiva effekter och främjar utveckling genom att lyfta en grupp från den vanliga arbetsmiljön. Vår styrka ligger i kombinationen av vårt praktiska kunnande kombinerat med vår teoretiska bas – och det möjliggör ett unikt sätt att arbeta där vi kan använda naturen som en effektiv miljö för att utveckla välfungerande team och starka ledare.

Läs mer

Skolor

Vi riktar oss till gymnasieskolor, högskolor och universitet som har idrottsrelaterade kurser där vi kan utbilda lärare och undervisa elever. Precis som i våra andra utbildningsområden står outdoor-området i fokus och vi erbjuder bland annat ledarskapsutveckling, färdighetsträning och prova på-upplevelser. Vi som driver Sydsveriges Guidebyrå, Christian Persson och Paul Nilson, är behöriga idrottslärare och naturbrukslärare. Beroende på skolform och kurs så skapar vi ett innehåll som ligger i linje med kursmål och era behov.

Läs mer

Upplägg och struktur

För att nå bästa resultat diskuterar vi gemensamt viken typ av utbildning som lämpar sig bäst för era utmaningar och behov. Vi gör alltid individuella upplägg anpassade för just er grupp.

Läs mer

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på forskning som visar att man genom att flytta en grupp från den vanliga arbetsmiljön uppnår flera positiva effekter och skapar en situation som främjar utveckling. Upplevelsebaserad inlärning ute i naturen – i verkliga, utmanande situationer – bidrar till djupare förståelse för både enskild och gemensam utveckling. Arbetssättet är effektivt för både grupp- och ledarutveckling.

Läs mer